Kostprijs en Inschrijven

1950,00 EUR per academiejaar (40% overheidssubsidie via KMO-p mogelijk) – Studenten die geen KMO-p gebruiken, kunnen gespreid betalen.

SUPERVISIE – EN INTERVISIETRAJECT

60,00 EUR per supervisiesessie; in totaal 40 u = 2400 EUR, verspreid over de 4 academiejaren (40% overheidssubsidie via KMO-p mogelijk)

tijdens de psychotherapieopleiding dient u, over de 4 academiejaren, 40 supervisie-uren te doen; 15 van deze uren moeten in het 4° academiejaar vallen; studenten die reeds extern in supervisie zijn, mogen 10 uren externe supervisie laten meetellen

HOE INSCHRIJVEN?

  1. Vul het formulier hieronder in en verstuur het.
  2. Uw vestigingsverantwoordelijke zal met u contact opnemen voor een vrijblijvend individueel gesprek of een groepsinformatiemoment.
  3. Na wederzijds akkoord zal u gevraagd worden een cursistenovereenkomst in te vullen. De ondertekening van deze cursistenovereenkomst is bindend.

Ik schrijf me in voor de opleiding Psychotherapie

AIHP – ERKEND OPLEIDINGSCENTRUM

De A.I.H.P. vzw is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als opleidingscentrum.

Hierdoor kunt u als cursist gebruik maken van de KMO-portefeuille indien u zelfstandige bent (ook in bijberoep) en tot 40% van uw inschrijvingsgeld gesubsidieerd krijgen. Meer info krijgt u via het gratis nummer 1700.

Werkt u als loontrekkende dan kunnen sommigen gebruik maken van de Opleidingscheques voor Werknemers. Meer info: www.vdab.be/opleidingscheques.

Zie ook onze info met betrekking tot beide overheidssubsidies.