Entries by Philippe Vrancken

RKG – Antwerpen – Zelfdoding: signalen, mythen en aanpak

Op donderdag 11/01/2018 had de RKG – Antwerpen een avond gepland met als thema: Zelfdoding: signalen, mythen en aanpak Stefaan Boel, klinisch psycholoog en integratief psychotherapeut, deed, na zijn Masterclass te Amsterdam, 15 psychotherapeuten reflecteren en inter-ageren aangaande dit delicate thema. Een synthese van de avond vindt u hier: Zelfdoding Check de AIHP Posts en www.platformpsychotherapie.be voor […]

BNVIP leden erkend voor terugbetaling door Bond Moyson Oost-Vlaanderen

Na een succesvolle lobby is de beroepsvereniging BNVIP vzw, sinds 1/01/2018, erkend door het ziekenfonds Bond Moyson Oost-Vlaanderen voor terugbetaling. Dat betekent dat de cliënten van de bij de beroepsvereniging BNVIP aangesloten therapeuten recht hebben op een terugbetaling voor hun consultaties. Meteen wordt ook meegegeven dat het aantal terugbetaalde consultaties bij Bond Moyson Oost-Vlaanderen vanaf […]

Overlijden van ons erelid Ferdinand (Nand) Cuvelier (+ 23/12/2017)

Middels Leni Verhofstadt-Denève, kregen wij volgend onverwacht bericht door: Met droefheid vernemen we zopas dat Ferdinand Cuvelier (Gent 1932°) op 23 december ’17 overleed. Hij was een uitzonderlijk creatief psychodrama-pionier in Nederland en Vlaanderen. Zijn talrijke publicaties en omvangrijke praktijk zijn van onschatbare waarde voor de theoretische onderbouwing en praktische toepassing van psychodrama. Zijn originele […]

RKG Antwerpen – 01/02/2018 – ‘Leiden alle wegen naar Rome…?’ (Jeugdadvocatuur in België)

De groepspraktijk P&P Consult en haar therapeuten werden al meerdere malen geconfronteerd met juridisch-delicate dossiers en ging hiervoor een samenwerking aan met advocatenkantoor Van der Mussele: http://www.advocatenkantoor-van-der-mussele–vanden-bosch-law.be/ Wat kunnen/mogen wij als psychotherapeut doen… Wat wordt van ons verwacht… Waar ligt onze verantwoordelijkheid… Waar heeft de jongere recht op… Wat met ons beroepsgeheim… Wat met verslaggeving… De […]

RKG Antwerpen – 11/01/2018 – Zelfdoding; signalen, mythen en aanpak

Suïcide (en/of suïcidale dreigingen) van patiënten en hoe hier mee om te gaan als psychotherapeut De Regionale KwaliteitsGroep Antwerpen, die van start ging op 10/10/2017 en nadien nogmaals samenkwam met als thema: Lego Serious Play, kende succes. In december wordt een laatste keer met Lego Serious Play gewerkt. Deze sessies, onder leiding van Melina Gorrebeek, leverde […]

Suïcidegedachten zichtbaar op hersenscan

Woorden die gerelateerd zijn aan de dood, activeren andere hersengebieden bij mensen met suïcidale gedachten. Amerikaanse psychologen onderzochten twee groepen met telkens zeventien proefpersonen. De ene groep worstelde met zelfmoordgedachten, de andere niet. Ze legden hen een lijst van twintig woorden voor, gerelateerd aan de dood. De helft daarvan was positief, bijvoorbeeld ‘zorgeloos’, de andere […]

CM VOORZIET IN TERUG BETALING VOOR VOLWASSENEN

Voor die psychotherapeuten die een lopende overeenkomst ‘CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren’ hebben. De CM informeert u graag over de uitbreiding van het CM-voordeel psychotherapie. Binnen dit vernieuwde voordeel* komen ook sessies voor volwassenen vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor een tegemoetkoming. Volwassenen  krijgen 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 10 euro per […]

Samenwerking AIHP en VUB – Oproep

De AIHP ontmoette voor het eerst Prof. Lara Vesentini van de VUB (Center for Neurosciences), op het Wereld Congres Psychotherapie te Parijs, afgelopen zomer. Dit resulteerde in een gemoedelijk onderhoud op maandag 6/11/2017 tussen enerzijds de AIHP en anderzijds Prof. Lara Vesentini en Prof. Dr. Johan Bilsen van de VUB. Prof. Dr. Johan Bilsen is tevens voorzitter […]