Loopbaancoaching Rotterdam

GA VIA DE AIHP AAN DE SLAG ALS LOOPBAANBEGELEIDER – LOOPBAANCOACH

Sinds enkele maanden is de AIHP, door het Vlaams Ministerie van Werk en de VDAB, geaccrediteerd tot gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum. Dit houdt in dat de AIHP mag overgaan tot het rekruteren van onderaannemers die, voor haar, in loopbaanbegeleiding voorzien.

Tot voor kort diende men, als onderaannemer, te voldoen aan strikte criteria, zoals het leveren van het bewijs dat men minstens 3 jaar beroepservaring kon aantonen in de loopbaanbegeleidingssector, maar eind oktober 2017 is de wetgeving terug versoepeld, waardoor loopbaanbegeleiders niet langer dienen te voldoen aan de 3 jaar relevante beroepservaring. Dus iedereen komt terug in aanmerking om aan loopbaanbegeleiding/loopbaancoaching te gaan doen.

De overheid legt de verantwoordelijkheid nu volledig bij de gemandateerde centra, die vanuit hun deskundigheid, de competentie, aanpak en methodieken van de onderaannemers, systematisch dienen te waarborgen.

Daar waar de gemandateerde centra vroeger vrij waren in het aanbieden van een opleiding en een supervisietraject, wordt dit nu door de wetgever opgelegd.

Daarom biedt de AIHP u nu de kans om als loopbaanbegeleider aan de slag te gaan. Vergeet niet dat één uur loopbaanbegeleiding ongeveer het dubbele wordt vergoed dan een therapie-uur, nl. € 110

Loopbaanbegleiding is echter geen psychotherapie (mag wettelijk ook niet), maar onze therapieopleiding is een perfecte basis en opstap. Wij verkiezen daarom ook onderaannemers, die een therapieopleiding hebben afgerond of bezig zijn.


Afbeeldingsresultaat voor loopbaancoaching

Om als onderaannemer bij de AIHP aan de slag te kunnen gaan, dient volgend traject te worden doorlopen:

U volgt onze 5-daagse opleiding Loopbaanbegeleider die we op twee locaties aanbieden:

  1. Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel (Antwerpen) of
  2. Marathonstraat 3, 9000 Gent (O-Vl.)

De opleidingsdagen te Zoersel (steeds van 09.30 tot 17.00 u) worden verzorgd door Tine Boeykens en vinden plaats op:

donderdagen: 20/09/2018 – 27/09/2018 – 04/10/2018 – 22/11/2018 – 29/11/2018


De opleidingsdagen te Gent (steeds van 09.30 tot 17.00 u) worden verzorgd door Mira Huypens en zijn nog lopende:

dinsdagen 6/03/2018 27/03/2018 24/04/2018 22/05/2018 26/06/2018

NIEUWE DATA VOLGEN

De opleiding omvat zowel oplossingsgerichte methodieken en instrumenten om klanten in hun loopbaantraject te kunnen ondersteunen, alsook de administratieve protocollen, opgelegd door de overheid. De verschillende faseringen in loopbaanbegeleiding worden grondig doorgenomen en ingeoefend, zoals de kennismakingsfase, de intake, de verdiepingsfase, de synthesefase en de nazorg.

Tijdens uw opleiding zal u de geleerde methodieken toepassen in een reële casus, die u op het einde van de opleiding voorstelt aan de docent en de groep.

Indien u, na uw traject, als onderaannemer aan de slag gaat bij de AIHP, volgt u bij ons, een, door de overheid, verplicht supervisietraject en kunt u zich verdiepen in specialisatie dagen zoals bv. Hoogsensitiviteit en Burn-out. Op het einde van de opleiding ontvangt u van de AIHP een certificaat als loopbaanbegeleider.


De kostprijs van deze professionele 5-daagse opleiding bedraagt 1700 € (vrij van BTW). Middels de KMO-p maakt u aanspraak op 40% overheidssubsidie waardoor uw bijdrage 1020 € bedraagt.

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8 (per locatie).

Het supervisietraject na de opleiding bedraagt voor onderaannemers 1 supervisie/opvolging per kwartaal (4 per jaar) à € 110 per supervisie/opvolging. Ook voor het supervisietraject kan de KMO-p worden aangewend.

Afbeeldingsresultaat voor loopbaancoaching

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING LBB


VOUCHER LBB-KWARTAAL-SUPERVISIE