Loopbaancoaching Rotterdam

GA VIA DE AIHP AAN DE SLAG ALS LOOPBAANBEGELEIDER – LOOPBAANCOACH

Sinds enkele maanden is de AIHP, door het Vlaams Ministerie van Werk en de VDAB, geaccrediteerd tot gemandateerd loopbaanbegeleidingscentrum. Dit houdt in dat de AIHP mag overgaan tot het rekruteren van onderaannemers die, voor haar, in loopbaanbegeleiding voorzien.

De AIHP waarborgt, als gemandateerde centrum, en vanuit haar deskundigheid, de competentie, aanpak en methodieken van de onderaannemers. Daarom biedt de AIHP een opleiding en een supervisietraject aan.

Loopbaanbegleiding is echter geen psychotherapie maar onze therapieopleiding is een perfecte basis en opstap. De AIHP vraagt van haar kandidaat-onderaannemers dat zij een therapie- of coachopleiding hebben afgerond, bezig zijn of bereid zijn te starten.


Afbeeldingsresultaat voor loopbaancoaching

Om als onderaannemer bij de AIHP aan de slag te kunnen gaan, dient volgend traject te worden doorlopen:

U volgt onze 5-daagse opleiding Loopbaanbegeleider die we op twee locaties aanbieden:

  1. Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel (Antwerpen) of
  2. Marathonstraat 3, 9000 Gent (O-Vl.)

De opleidingsdagen te Zoersel (steeds van 10.00 tot 17.00 u) worden verzorgd door Tine Boeykens en vinden plaats op:

donderdagen: 

20/09/2018 27/09/2018 4/10/2018 11/10/2018 22/11/2018

De opleidingsdagen te Gent (steeds van 09.30 tot 17.00 u) worden verzorgd door Mira Huypens. De volgende data moeten nog worden vastgelegd. 

De opleiding omvat zowel oplossingsgerichte methodieken en instrumenten om klanten in hun loopbaantraject te kunnen ondersteunen, alsook de administratieve protocollen, opgelegd door de overheid. De verschillende faseringen in loopbaanbegeleiding worden grondig doorgenomen en ingeoefend, zoals de kennismakingsfase, de intake, de verdiepingsfase, de synthesefase en de nazorg.

Tijdens uw opleiding zal u de geleerde methodieken toepassen in een reële casus, die u op het einde van de opleiding voorstelt aan de docent en de groep.

Indien u, na uw traject, als onderaannemer aan de slag gaat bij de AIHP, volgt u bij ons, een, door de overheid, verplicht supervisietraject en kunt u zich verdiepen in specialisatie dagen zoals bv. Hoogsensitiviteit en Burn-out. Op het einde van de opleiding ontvangt u van de AIHP een certificaat als loopbaanbegeleider.


De kostprijs van deze professionele 5-daagse opleiding bedraagt 1700 € (vrij van BTW). Middels de KMO-p maakt u aanspraak op 40% overheidssubsidie waardoor uw bijdrage 1020 € bedraagt.

Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8 (per locatie).

Het supervisietraject na de opleiding bedraagt voor onderaannemers 1 supervisie/opvolging per kwartaal (4 per jaar) à € 110 per supervisie/opvolging. Ook voor het supervisietraject kan de KMO-p worden aangewend.

Afbeeldingsresultaat voor loopbaancoaching

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING LBB


LOOPBAANBEGELEIDING – SUPERVISIE VOUCHER

VOUCHER LBB-KWARTAAL-SUPERVISIE